Svensk Sportfiskehandel

Svenska sportfiskedistributörer i samverkan

Svensk Sportfiskehandel utgörs av svenska spöfiskedistributörer i samverkan. Svensk Sportfiskehandel främsta syfte är att verka för en sund marknad samt att sprida information om sportfiske till beslutsfattare såväl som potentiella nya sportfiskare.

bios-logo
cwc-logo
darts-logo
fig-logo
fly-dressing-logo
gladsax-logo
guideline-logo
loop-logo
normark-logo
abu-logo
myran-logo